Dæk online

Vilkår og betingelser for bestilling af dæk online.

 
 

For alle leverancer fra Vulkan Dæk A/S er nedenstående salgs- og leveringbetingelser gældende, såfremt der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem Vulkan Dæk A/S og kunden.
 
Kundeservice
 
Det er vigtigt for os at yde den bedst mulige service. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os via e-mail web@vulkan.dk eller på tlf. +45 8642 4288. Vi vil svare på dine spørgsmål hurtigst muligt.
 
Varekøb 
 
Du bestiller dine dæk online via Vulkan Dæk A/S hjemmeside www.vulkan.dk
 
Når du lægger din ordre på hjemmesiden, udfylder du bestillings skemaet, hvor du angiver navn, leveringsadresse, telefonnummer, e-mail samt en evt. kommentar. Herefter fortsætter du i bestillings processen og vælger endelig godkendelse af ordren.
 
Har du endeligt godkendt ordren  og opdager en evt. fejl, skal du blot straks kontakte Vulkan Dæk A/S via e-mail web@vulkan.dk eller ringe til os på +45 8642 4288, så sørger vi for at rette oplysningerne. 
 
Ordrebekræftelse
 
Når du har lavet en bestilling på www.vulkan.dk, vil du automatisk få tilsendt en midlertidig ordrebekræftelse til den e-mail adresse, du har angivet ved din bestilling. Du vil modtage en separat e-mail med bekræftelse på, hvronår varene forventes at blive leveret hos dig, så snart ordren er behandlet af Vulkan Dæk A/S.
 
Har du ikke modtaget mailen med midlertidig ordrebekræftelse indenfor 2 timer efter din bestilling, så kontroller om den evt. er blevet sorteret fra af dit spamfilter. Du kan altid kontakte Vulkan Dæk A/S og kontrollere, at det er den korrekte e-mail adresse, der er tastet ved bestilling eller få gensendt ordrebekræftelsen.
 
Vi opfordrer dig altid til at kigge ordrebekræftelsen igennem, så evt. tastefejl eller fejlbestillinger opdages inden ordren når at blive ekspederet hos os. Opdager du, at du har lavet en fejl ved bestillingen, så kontakt da straks Vulkan Dæk A/S.
 
Salgs- og leveringsbetingelser
 
Alle ordrer vil blive ekspederet til de på afsendelses dagen gældende priser.
 
Levering af dæk fra Vulkan Dæk A/S sker med egen bil, I tilfælde af levering med ekstern fragtmand, pålægges der et fragttillæg på kr. 50,- pr. dæk - dog min. kr. 150,- pr. forsendelse.
Ved forsendelse af min. 8 dæk, leveres de fragtfrit. Ønskes kasserede karkasser retur, pålægges der et håndteringgebyr på kr. 50,- pr. karkasse.
 
Garantibestemmelser
 
Da dæk og slanger kan blive udsat for usædvanlig slid og eller overlast, kan der ikke indrømmes nogen bestemt kilometer - eller anden garanti. æk, der skønnes at være defekte, kan indsendes franko til: Vulkan Dæk A/S, Hvedevej 28, 8920 Randers NV, forsynet med de nødvendige oplysninger. Hvis undersøgelsen viser, at der er tale om fabrikations- eller materialefejl, vil der blive ydet erstatning i forhold til udnyttelses graden og i overensstemmelse med de i købeloven andgivne regler. 
En ordre er kun bindende, når den er godkendt af sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.
Evt. tvister afgøres ved Retten i Randers og efter Danske regler. 
 
Produktansvar 
 
Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos sælgers leverandører, eller i øvrigt leverandørers forhold. I det omfang sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer sælger det krav til køber, og køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren. Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger købers samlede betaling for genstanden. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, drifttab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning over er tredjemand er køber forpligtet til at holde skadesløs i samme omfangsom sælgers ansvar er begrænset i henhold til disse betingelser.
 
Returnering
 
Returnering af dæk kan kun finde sted efter aftale. Ved returnering af rigtigt leverede vare fratrækkes 10% i ekspeditionsgebyr.
 
Varer ældre end 12 mdr. kan ikke returneres.
 
Omkostningerne i forbindelse med returforsendelsen skal du selv afholde, ligesom transporten sker på dit eget ansvar. 
 
Returvarer skal leveres på følgende adresse efter nærmere aftale om dato og tidspunkt:
 
Vulkan Dæk A/S
Hvedevej 28
8920 Randers NV
 
Forbehold
 
Vulkan Dæk A/S tager forbehold for tastefejl, restordrer, forsinkelser og udsolgte varer. Vi bestræber os på hurtigst muligt at informere dig herom, såfremt dette måtte være tilfældet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRKSOMHEDEN

OM VULKAN

PRODUKTION

PRODUKTION
RINGTREAD
BLACKLINE

 

KONTAKT

Vulkan Dæk A/S

Metervej 16 DK
8940 Randers SV
+45 86 42 42 88
vulkan@vulkan.dk

 

RIS OG ROS

Har du ris eller ros, kan du skrive til os her 

 
 
 
 
Hent
Vulkan's logo her
 

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Send os en mail på web@vulkan.dk

Eller ring til os på tlf.: (+45) 8642 4288

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-14.30